EDS 2019 Wels

Like a Daddy Korolewska Zgraja

Gebrauchshundeklasse: V

Alotorius Old Glory Dream Boy 

Offene Klasse: V ( shortlist 7/14)